Op 10 oktober jl. was het precies 50 jaar geleden dat de Vrijwillige Hulpdienst Vaassen (voorheen bekend onder de naam de Kruimelschaar) werd opgericht. De viering van dit jubileum vond plaats in De Vosselhoeve in Epe.

Doordat het aantal vrijwilligers de laatste jaren behoorlijk gedaald is door
ziekte en ouderdom, is er voor gekozen dit jubileum uitsluitend met de vrijwilligers te vieren.
Tijdens het uitoefenen van spelletjes zoals sjoelen, darten, bussen gooien, koe melken, ring werpen en basketbal konden de aanwezigen genieten van de prachtige inrichting van de locatie en de diverse voorgeschotelde lekkernijen. Aansluitend was er een uitstekend buffet. Er was ruim de gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en eens gezellig bij te praten.

Een 6-tal jubilarissen werd in het zonnetje gezet. De dames Tonny Been en Doortje Hallebeek werden door de voorzitter, Françoise Kusters, gehuldigd vanwege hun 25-jarig jubileum als vrijwilliger. Daarnaast kregen mevrouw Truus Rodijk en de heren Evert van Dam, Gerard Sloots en Dirk Wigmans
een attentie vanwege hun 12,5-jarig jubileum (zie foto).
Aan het eind van de bijeenkomst kregen alle aanwezigen als dank voor hun inzet een bloemenbon mee van De Bloemenboerderij in de Deventerstraat.

We hopen nog jaren ons vrijwilligerswerk te kunnen blijven volhouden, waarvoor wij graag een oproep willen doen voor nieuwe vrijwilligers. Wij houden rekening met de tijden waarop u beschikbaar bent en met de voorkeuren die u hebt. Mocht u belangstelling hebben voor het bezoeken van mensen, wandelen, autorijden, klussen, tuinen doen of kantoorwerk dan bent u van harte welkom.

De foto’s van deze avond vind u hier