De Stichting Vrijwillige Hulpdienst Vaassen is opgericht op 18 oktober 1973 onder de naam “Vrijwillige Hulpverlening De Kruimelschaar Vaassen”.

In 2008 is onze naam gewijzigd in : “Stichting Vrijwillige Hulpdienst Vaassen”.

Doel van de stichting is maatschappelijke hulpverlening daar waar professionele krachten of familie – door welke oorzaak dan ook – niet in staat zijn om hulp te bieden.

Hulp, niet alleen aan ouderen, maar ook aan mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking of een psychiatrisch verleden kunnen een beroep doen op de VrijwilligeHulpdienst Vaassen. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit Françoise Kusters (voorzitter), Tamme Bartels (penningmeester), Gerry Riphagen (secretaris). De coördinatoren Greetje Smit en Mieke Bouwmeester zorgen ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. De verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd door in totaal zo’n 55-60 vrijwilligers.

De Vrijwillige Hulpdienst Vaassen is lid van het NOV, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. de Hulpdienst werkt op verschillende gebieden samen met Koppel/SWOE, de Kruimelschaar Epe en de Gemeente Epe. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met wijksteunpunt Bloemfontein, Stichting Present, de Speulbrink, Viattence, Verian, GG-Net, Buurtzorg, ’s Heeren Loo en de Alzheimerstichting en met de buurtregisseurs.

De Stichting Vrijwillige Hulpdienst hanteert een privacybeleid. Deze privacyverklaring kan men lezen door op de link te klikken onderaan deze pagina.